Renovatum

Anno
2017/2018
ISSN: 
1736-9150
Number: 
15

Hea lugeja!

Sel korral ilmub ajakiri Renovatum Anno kaksiknumbrina 2017/2018, millega soovime märkida Kanutile ja Eesti konservaatoritele olulisi kolmekümne aasta taguseid sündmusi ning tähistada Eesti Vabariigi juubelit.

Vabariiklik Restaureerimiskeskus (alates 1990. aastast nimega Kanut) loodi 1. detsembril 1986 ning kogu järgnev 1987. aasta kujunes uuele asutusele eriti oluliseks ja tegusaks. See oli aeg, mil moodustus koostööaldis ja positiivse energiaga kollektiiv ning pandi alus tänaseni toimivale sünergiale. Kolmekümne tegevusaasta jooksul on küll toimunud muudatusi asutuse struktuuris, mitmel korral on muutunud selle nimi ja logo, kuid eesmärk on jäänud läbi aastate ikka samaks – kultuuriväärtuste kõrgetasemeline konserveerimine ja digiteerimine.

1987. aastal toimus teinegi tähtis sündmus. Tollase Läti NSV pealinnas Riias sai teoks esimene Eesti, Läti ja Leedu konservaatorite konverents ning ühisnäitus. Nõukogude Liidus oli üleliidulisi konservaatorite konverentse korraldatud peamiselt Moskvas – neist viimane, kus osales ka Eesti, toimus 1984. aastal. 1980. aastate lõpul oli aga poliitiline olukord muutumas ning Balti liiduvabariigid otsustasid minna oma teed. Tänaseks on Balti riikide konservaatorite erialastest kokkusaamistest kujunenud kaunis traditsioon – iga kolme aasta tagant kohtutakse vaheldumisi Lätis, Eestis või Leedus. Baltimaade konservaatorite XI triennaal toimus 2017. aasta maikuus Eesti ülikoolilinnas Tartus. [Vaata postreid siit]

Alates 1988. aastast hakkas ilmuma ajakiri Renovatum Anno, mille käesolev number on arvult juba viieteistkümnes. Kõik varasemad ajakirjanumbrid on leitavad aadressil: http://evm.ee/est/kanut-/ajakiri-renovatum-anno.

24. veebruaril 2018 saab Eesti Vabariik 100 aastaseks. Renovatum Anno soovib anda oma panuse selle väärika sündmuse tähistamisesse, lisades kogu juubeliperioodi vältel ajakirja kaksiknumbrisse kultuuripärandi säilitusvaldkonda käsitlevaid artikleid.

Soovime teile toredaid lugemishetki Renovatum Anno seltsis!

Täname lugejaid, kes on  märganud vigu  ja meid sellest ka teavitanud. Palume trükikrati apsud saata aadressile  kanut@evm.ee

Toimetaja