ill 13. Rõuge Kristus

ill 13. Suureformaadilise joonistuse raamimine teostati Rõuge kirikus

fig 13. Framing of this large-size drawing was carried out in the church.