ill 28. KOPEERTEHNIKAS ARHITEKTUURIJOONISTE SÄILITAMISEST

ill 28. Tsüanotüüpide loputamine vees.

fig 28. Rinsing cyanotypes in water.