ill 28. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 28. Reguleeritud madalsurve suruõhu süsteem ja selle ehitamine kunstiteoste taustamisel vajaliku pressi tarbeks.Video käivitamiseks vajuta noolele.

fig 28. System of regulated low-pressure compressed air and the construction of it for the press needed in backing/lining a work of art.