ill 27. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 27. Mikrofoto. Puidukiud. Rebitud otstes on kiud katkenud enamvähem ühel joonel (võrdlus ill 24). A. Vabbe “Naine maastiku taustal” EKM M 4111. SEM.

fig 27. Micro-photo. Wood fibres. At the torn ends the fibres have been severed more or less on the same line (in comparison with fig 24). A.Vabbe Woman in Landscape.  EKM M 4111. SEM
Fotograaf: 
Urve Kallavus