ill 25. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 25. Mikrofoto. Lehtpuule iseloomulikud poorid rakuseinas. A. Vabbe “Naine maastiku taustal” EKM M 411. SEM.

fig 25. Micro-photo. Pores characteristic of deciduous trees visible in the wall of the cell. A.Vabbe Woman in landscape.  EKM M 4111. SEM
Fotograaf: 
Urve Kallavus