ill 24. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 24. Mikrofoto. Paberi murdekohalt on kiud katkenud väga ebaühtlaselt. A. Vabbe “Maastik. Puu “ EKM M 4113. SEM.

fig 24. Micro-photo. The fibres upon the paper’s break-line have snapped unevenly A.Vabbe Landscape.Tree.  EKM M 4113. SEM
Fotograaf: 
Urve Kallavus