ill 22. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 22. Mikrofoto. Kahjustunud kiud , kiu piki- ja risti lõhenemine. A. Vabbe „Maastik” EKM M 4806. SEM.

fig 22. Micro-photo. Damaged fibres, length- and crosswise splitting of a fibre A.Vabbe Landscape.  EKM M 4806. (SEM).
Fotograaf: 
Urve Kallavus