ill 21. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 21. Mikrofoto. Kiu pinna fibrillatsioon, mis viitab tselluloosikiu lagunemisele. A. Vabbe „Maastik” EKM M 4806. SEM.

fig 21. Micro-photo. Fibrillation of the fibre surface hints at the dissolution of the cellulose fibre. A.Vabbe Landscape.  EKM M 4806. (SEM).
Fotograaf: 
Urve Kallavus