ill 4. Lakk

ill 4. Dammara- ja šellakvaigu MALDI-FT-ICR massispektrite võrdlus.

ill 4. Comparison of MALDI-FT-ICR mass spectra of dammar and shellac resin.