ill 13. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 13. Makrofoto. Õlitatud tagakülg. A. Vabbe “Soomaastik” EKM M 5787.

fig 13. Macro-photo. Oiled verso side. A.Vabbe  Swamp landscape. 1943. EKM M 5787.
Fotograaf: 
Kärt Lend