ill 12. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 12. Detailfoto, õlist tingitud plekid tagaküljel. Räpina paberiveski vesimärk. A. Vabbe Maastik EKMM 4806.

fig 12. Detail photo, spots caused by oil on the verso side. The watermark of the Räpina paper-mill. A.Vabbe  Landscape. EKM M 4806.
Fotograaf: 
Stanislav Stepaško