ill 5. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 5. Makrofoto. Maali tagakülg. Rebendi serva on kogunenud õlikuhilad, millest võib järeldada et paber on enne maalimist õliga immutatud.

A.Vabbe “Maastik. Puu “ 1937. EKM M 4113.

fig 5. Macro-photo. Back side of the painting. At the edge of the tear are little heaps of oil that leads to a conclusion that the paper had been immersed in oil before painting.  A.Vabbe Landscape.Tree. 1937. EKM M 4113.
Fotograaf: 
Margit Pajupuu