ill 3. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 3. A.Vabbe “Maastik. Puu “, 1937.  EKM M 4113. Esi-ja tagakülg. Okaspuutselluloosist (lisandina lina-ja kanepikiud) 0,16 mm paksune paber. Ligniin puudub. Foto. Stanislav Stepaško

fig 3. A.Vabbe Landscape. Tree. 1937. EKM M 4113. Front (recto) and back (verso) sides. 0.16mm thick paper of cellulose from coniferous trees (fibres of flax and hemp added), no lignin.
Fotograaf: 
Stanislav Stepaško