ill 2. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 2. Makrofoto. Töö on maalitud otse töötlemata paberilehele. A. Vabbe „Naine maastiku taustal” EKM M 4111.

fig 2. Macro-photo. The work has been painted straight on ungrounded paper. A.Vabbe Woman inlLandscape, EKM M 4111.
Fotograaf: 
Kärt Lend