ill 1. PABERALUSEL ÕLIMAALIDE KONSERVEERIMINE

ill 1. A. Vabbe “Naine maastiku taustal”,1936.  EKM M 4111. Esi-ja tagakülg.

Lehtpuutselluloosi kiududest (lisandina lina-ja kanepikiud) 0,09 mm paksune õhuke ja väga habras paber. Ligniin puudub. Kerged värvivaringud ja tugevamate murdejoonte harjadel värvikaod. Foto Stanislav Stepaško

fig 1. A.Vabbe Woman in Landscape, 1936. EKM M 4111. Front and back sides. Thin (0.09mm) and extremely fragile paper of deciduous trees cellulose (with addition of flax and hemp fibres), no lignin. Slight shedding of paint and losses on tops of the break-lines. Photo Stanislav Stepashko