ill 19. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 19. Pärast konserveerimist. Skulptuurile õmmeldi Tyvekist ümbriskott, et kaitsta seda lahtise tolmu eest. Ümbrise esiküljele kleebiti foto museaali andmetega.

fig 19. Conservation completed. Enveloping cover was made of Tyvek for protection from loose-flying dust with a label describing the museum piece added to its front.