ill 17. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 17. Pärast konserveerimist. Vaade skulptuuri tagumisele küljele pärast kipsiseguga täitmist ja viimistlust.

fig 17. Conservation completed. View of the back of the sculpture after the finishing touches were made.