ill 16. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 16. Pärast konserveerimist. Katariina II kipsbüst eestvaates. Modelleeritud õlg järgib skulptuuri õlajoont.

fig 16. Conservation completed. Frontal view of the bust of Catherine II. The remodelled shoulder follows the sculpture's shoulder line.