ill 6. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 6. Mikrolihvideks võeti proovid kipsbüsti materjalikaoga servadelt.

fig 6. Samples for cross-section were taken from the edges with surface losses.