ill 5. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 5. Skulptuur enne konserveerimist. Mikrolihvideks võeti proovid kipsbüsti materjalikaoga servadelt, esiosa keskelt rinnakult, lõualt ja tagaküljelt.

fig 5. A detail of the sculpture before conservation. Extensive surface damage seen on the elevated parts on the right side.