ill 4. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 4. Skulptuur enne konserveerimist (detail). Parema külje kõrgematel kohtadel on näha ulatuslikud pinnakahjustused.

fig 4. A detail of the sculpture before conservation. Extensive surface damage seen on the elevated parts on the right side.