ill 3. Katariina II kipsbüsti konserveerimine

ill 3. Büsti tagakülg enne konserveerimist: suur puuduv osa vasemal küljel (õlg). Objekti peal, eenduvatel osadel ning pjedestaalil esineb pinnakahjustusi ja värvikadusid.

fig 3. Rear view of the sculpture before conservation - large missing part on the left. Surface damage and loss of paint occur on the sculpture, its protruding parts and pedestal.