ill 1. Väärtuspõhine digiteerimine

ill 1. Pärgamentürik peale konserveerimist ning digiteerimiseks ettevalmistamist. Bernhard von Tiesenhausen'i pärijate kokkulepe 17.sajandist. AM.115.1.179.

ill 1. Pärgamentürik peale konserveerimist ning digiteerimiseks ettevalmistamist. Bernhard von Tiesenhausen'i pärijate kokkulepe 17.sajandist. AM.115.1.179.