ill 9. Pärgament kirjutusmaterjalina

ill 9. Freysingi riigikrahv ja Vana Preisingi vabahärra Johann Maximilian Franz Xaver`i ülemkokk Jacob Peltie väljastatud kokakunsti sellitunnistus Joseph Süss‘ile, 1770, AM.115.2.32.

fig 9. Cookery journeyman’s certificate issued to Joseph Süss in 1770 by Jacob Peltie, the chef of  Freysing Count and Old Preising Baron Johann Maximilian Franz Xaver, AM.115.2.32.