ill 8. Pärgament kirjutusmaterjalina

ill 8. Tallinna Magistraadi ürik, 1509.a. TLA.230.1-i.918/a.

fig 8. Document of the Tallinn Magistrature from 1509, TLA.230.1-i.918/a.