ill 4. Pärgament kirjutusmaterjalina

ill 4. Taaskasutatud pärgamendileht, palimpsest, Tallinna Linnaarhiivi 13-14.sajandi ladinakeelses missakorraldusjuhises, TLA.Cm 4.

fig 4. Palimpsest, a reused sheet of parchment from the Latin directives of mass arrangement in the 13-14th- century, TLA.Cm 4.