ill 1. Pärgament kirjutusmaterjalina

ill 1. Eesti Ajaloomuuseumi kogudes tänaseni säilunud ajaloolised pärgamendid enne konserveerimist.

fig 1. Historical parchments that have preserved in the collections of the Estonian History Museum before their conservation.