ill 17. Rõuge Kristus

ill 17. Portreejoonistus pärast konserveerimist kiriku seinal.

fig 17. The portrait drawing on the wall of the church after conservation.