ill 12. Rõuge Kristus

ill 12.  Joonistuse taustamise ettevalmistamine Rõuge koolimajas.

fig 12. Preparations for conservation in Rõuge school.