ill 11. Rõuge Kristus

ill 11. Välitöödeks Rõugesse võeti kaasa kõik konserveerimiseks vajaminev.

fig 11. Everything necessary for the conservation was taken along to Rõuge.