ill 18. Suislepa

ill 18. Söögisaali maalid on eksponeeritud samuti nagu on kujutatud Anna von Krüdeneri akvarellil. Foto erakogust.

ill 18. The paintings of the dining room have been displayed in the same way as depicted in Anna von         Krüdener’s watercolour.  Photo – a private collection.