ill 34. Suislepa

ill 34. Saalis olevad portreed on maalitud hinnatud meistrite maalide eeskujul. Katariina II portree on maalitud F. Rokotovi järgi, Keiser Paul I ja keisrinna Maria Fjodorovna portreed A. Roslini jägi ning Aleksander Pavlovitsh lapsena ja ilmselt ka Konstantin Pavlovitsh lapsena D. Levitski maali järgi.

ill 34. The portraits in the hall have been painted after well known masters’ work. The portrait of Catherine II was painted after F. Rokotov, the portraits of Emperor Paul I and Empress Maria Fyodorovna after A. Roslin; Alexander Pavlovich as a child and possibly Konstantin Pavlovich as a child after the paintings by D. Levitski.