ill 30. Suislepa

ill 30. Ülal keskel akvarell enne konserveerimist ja all pärast konserveerimist. Augud paberis (ülal vasakul ja paremal) toestati tagaküljelt paranduspaberiga ja täideti pinnalt liimaine ja tselluloosipurust massiga ning toneeriti akvarellidega (all paremal). Foto: Kanut.

ill 30. Above in the centre the watercolour before conservation and below after it. The holes in the paper (on the left and right above) were under-set with special repair paper and filled with a mixture from an adhesive and cellulose powder on the surface of the watercolour, then toned with watercolours (below, on the left). Photo – Kanut.