ill 27. Suislepa

ill 27. Sagadi mõisa saal 2014. aastal toimunud Muinsuskaitseameti interjööripäeva eel. Foto V. Vissel.

ill 27. The hall of Sagadi manor in 2014, photographed just before the Heritage Board’s convention of interiors by V. Vissel.