ill 23. Suislepa

ill 23. Lihavõttepühad ja munade veeretamine, arvatavasti 1916. Foto erakogust.

ill 23. Easter and egg rolling, possibly in 1916. Photo – a private collection.