ill 11. Suislepa

ill 11. Perekond von Krüdeneri päevaraamatu juures olnud mõisa plaan ja ruumide kirjeldus. Plaani on mälu järgi joonistanud Verena von Krüdener (Lüers) 1984. aastal. Foto erakogust.  

Uue-Suislepa mõisa inventariseerimise plaan 14. detsember 1983. ERA.T-76.1.15586

ill 11. Above: Plan of the manor and description of the rooms, a supplement to the diary of  von Krüdeners. The plan was drawn by memory of Verena von Krüdener (Lüers) in 1984. The photo from private collection. Below: Plan of inventory of the Uue-Suislepa manorial estate, 14 December 1983. ERA. T-76.1.15586