ill 10. Suislepa

ill 10.  Õlimaal „Võitlus“, Reg nr 2570

Maalil on kujutatud koera ja kassi, viimane kaitseb püütud lindu kui oma saaki. Maalil on säilinud originaalraam. Autor ja valmistamise koht: Johann Friedrich Seupel, Peterburi. Dateering: 1786. Mõõtmed: 112 × 142 cm. Signatuur all vasakus nurgas: F.Seupel pinx 1786.
Kunstiteos on ostetud 1980. aastatel Tallinna Linnamuuseumi kunstikogu hoidja Linda Alekõrre käest Rägavere mõisa sisustamiseks.
Maal konserveeriti 2004. a. Malle-Reet Heidelberg (FIE). Foto: Muinsuskaitseamet.

ill 10.  Oil painting Fighting Reg no 2570. Author Johann Friedrich Seupel. Petersburg, 1786. Size: 112 x 142 cm. Signature in the left-hand lower corner: Seupel pinx, 1786. Conserved in 2004 by Malle-Reet Heidelberg (FIE). Photo – the National Heritage Board.