ill 6. Suislepa

ill 6. Anna von Krüdeneri akvarell Uue-Suislepa mõisa söögitoast.  Viljandi Muuseum VM 9893:2  Konserveeritud 2015. Tea Šumanov (Kanut). Foto: Kanut.

ill 6. Watercolour by Anna von Krüdener depicting the dining room of Uue-Suislepa Manor. VM 9893:2. Conserved in 2015 by Tea Shumanov (Kanut). Photo – Kanut.