ill 5. Suislepa

ill 5. Mikkeli muuseumis eksponeeritud „Õhtusöök Emmauses“. EKM Mi 179  Legend: 1997 Johannes Mikkeli kingitus, pärit Uue- Suislepa mõisast.  Konserveerimine: 2007 – 2010. Maris Klaas (EKM). Foto V. Vissel.

ill 5. Supper in Emmaus EKM Mi179 displayed at the Mikkel Museum. Legend – 1997 donated by Johannes Mikkel, comes from Uue-Suislepa Manor, conserved in 2007-2010 by Maris Klaas. (EKM). Photo – V. Vissel.