ill 3. Suislepa

ill 3. 1940. aastal soetas Eesti Kunstimuuseum maalid Tartu antikvaarilt Gustav Kangrolt, kes oli need ostnud 1936. või 1937. Aastal.  1999. aastal konserveeris mõlemad maalid H. Vernomasing (EKM). Foto V. Vissel.

ill 3. In 1940 the Estonian Art Museum purchased the paintings from Gustav Kangro, an antiquarian in Tartu. He had bought them either in 1936 or 1937. H. Vernomasing conserved both paintings in 1999 (EKM). Photo – V. Vissel.