ill 1. Suislepa

ill 1. Anna von Krüdeneri akvarell Uue-Suislepa mõisa Rohelisest salongist. 1887.  Viljandi Muuseum 9893:1K  Konserveeritud 2015. Tea Šumanov (Kanut). Foto: Kanut.

ill 1. Watercolour depicting the Green salon by Anna von Krüdener. 1887. The Viljandi Museum 9893:1K Conserved in 2015 by Tea Shumanov (Kanut). Photo – Kanut.