ill 5. Museaalide digiteerimine

ill 5. Näide spektroradiomeetriga mõõdetud erinevate valgusallikate energia spektraalsest jaotusest.  D50 on standardites ISO 3664:2009 ja ISO 12646:2015 soovitatav ühtlane energia spektraalne jaotus

ill 5. Spectral distribution of different light sources. D50 is the recommended spectral distribution by the standards ISO 3664:2009, ISO 12646:2015