ill 1. Museaalide digiteerimine

ill 1. Museaalide digiteerimise töövoog 

ill 1. Management scheme for preservation imaging at the KANUT