ill 3. Kantsel

ill 3. Kantsli viimane värvilahendus on tammepuitu imiteeriv aaderdus, mille tegemise aega kinnitab kõlaräästal olev tekst :„Astal 1888 10 Augustil Malar Juhan Auge on tööl .... (kirikus?)“.

ill 3. The last colour solution of the pulpit is the oak-wood imitating grain. The text on the canopy dates it to 1888. Translation of the text: In 1888, 10 August painter Juhan Auge is working (in the church?).