ill 25. Kantsel

ill 25. Haljala kiriku kantsel enne konserveerimist.

ill 25. The whole pulpit before the conservation.