ill 24. Kantsel

ill 24. Kantsli korpus pärast konserveermist.

ill 24. The pulpit construction after conservation.