ill 5. Kantsel

ill 5. Kantsli põrand ja põrandatala olid pehkinud ning korpuse puitkonstruktsioon vajas korrastamist.

ill 5. The floor and the groundsel of the pulpit had become rotten and the wooden structure needed repairs.