ill 1. Kantsel

ill 1. Eesti Ajaloomuuseumi kogus oleval fotol on näha Haljala kiriku sisevaade enne 1880. aastate ümberkorraldusi siselahenduses. Kantsel on veel oma algsel asukohal. AM 8534 F 5645

ill 1. The photo in the collection of the Estonian History Museum shows the interior of the Haljala Church before its refurbishing in the 1880s. The pulpit is still in its initial place. AM 8534 F5645