ill 7a. Pärandkultuur

ill 7. Valgus põrkub objekti pinnalt tagasi nii, et langevad ja peegelduvad valguskiired (tähistatud kollasega) moodustavad pinnaga risti oleva normaali (tähistatud punasega) suhtes võrdsed nurgad. Kuna kaamera on fikseeritud asendis ja on teada, kust tuleb iga kujutise puhul valgus, siis on RTI tarkvaraga võimalik välja arvutada pinnanormaal iga piksli kohta kujutisel. 

ill 7a. The light bounces from the surface of the object so that the falling and reflecting rays (marked in yellow) form equal angles with the normal (marked in red). As the camera is in a fixed position and the direction of light onto every object is known, the RTI software allows calculations ab  surface’s normal for every pixel on the object.
Fotograaf: 
Cultural Heritage Imaging
Aasta: 
2015